Contoh Cerita Rakyat Bahasa Jawa: Keong Mas

Hai sobat kali ini saya akan berbagi cerita berbahasa Jawa yang berjudul Legenda Keong Mas. Cerita kali ini murni menerapkan bahasa Jawa, semoga berkhasiat.

Hai sobat, kali ini saya akan berbagi cerita rakyat dalam bahasa Jawa yang berjudul Legenda Keong Mas. Sebelum menyimak cerita rakyat Legenda Keong Mas dalam bahasa Jawa sebaiknya kalian memahami terutama dulu seputar cerita rakyat.

Contoh cerita rakyat bahasa jawa, contoh cerita rakyat, contoh cerita rakyat bahasa bali, contoh cerita rakyat bahasa jawa, contoh cerita rakyat 12 pemain, contoh cerita rakyat beserta struktur, contoh cerita rakyat di jawa tengah, contoh cerita rakyat dalam bahasa inggris, contoh cerita pendek, contoh cerita fiksi, contoh cerita, contoh cerita past tense, contoh cerita bahasa inggris, contoh cerita paska, contoh cerita lucu, contoh cerita mite, contoh cerita sage, contoh cerita babad, contoh cerita anak, contoh cerita cinta.

Apa Itu Cerita Rakyat?

Cerita rakyat merupakan cerita masa lampau yang berkembang di kalangan masyarakat yang mempunyai ciri khas tiap adat istiadat adat istiadat di tiap-tiap daerah. Biasanya tiap daerah mempunyai jenis cerita rakyat yang berbeda-beda, cerita hal yang demikian bisa meliputi sejarah dan kekayaan adat istiadat masing-masing daerah.

Apa Ciri-ciri Cerita Rakyat?

Cerita rakyat mempunyai sebagian ciri-ciri sebagai pembeda dengan cerita-cerita lainnya, merupakan:

  1. Mempunyai sifat yang trasisional 
  2. Ceritanya bersifat turun temurun 
  3. Mempunyai jenis versi dan jenis 
  4. Kaya dengan skor-skor luhur 
  5. Nama pengarang tak ada (bersifat anonim) 
  6. Pembuat cerita yang pertama kali tak dikenal 
  7. Ceritanya berkembang dari mulut ke mulut 

Apa Saja Variasi Cerita Rakyat ?

Cerita rakyat mempunyai sebagian jenis diantaranya bisa berisi seputar asal - muasal tokoh familiar di kalangan masyarakat atau seputar asal-usul suatu daerah.

Selain itu Cerita Rakyat bisa berupa fabel atau cerita seputar binatang. Dapat disimpulkan jenis-jenis cerita rakyat merupakan : fabel, sage, legenda, mite, epos, dan cerita jenaka.

Cerita Rakyat Keong Mas Bahasa Jawa

Ratu Kertamarta yaiku ratu saking keraton Daha. ratu nggadhahi kalih tiyang putri ingkang nduwe nami Dewi Galuh uga Candra Kirana ingkang elok uga sae. Candra Kirana sampun ditunangkan dening putra kuluk keraton Kahuripan yaiku Raden Inu Kertapati ingkang sae uga bijaksana.

Nanging sedherek kandung Candra Kirana yaiku Dewi Galuh iri sanget ing Candra Kirana, amargi Dewi Galuh menaruh manah ing Raden Inu. Dewi Galuh lajeng memoni eyang putri sihir konjuk mengutuk Candra Kirana. piyambakipun ugi miawoninipun dadosipun Candra Kirana diusir saking Istana. nalika Candra Kirana mlampah nyusuri pantai, eyang putri sihir pun muncul uga menyihirnya dados keong jene uga mbucalipun datheng seganten. nanging sihirnya badhe ical menawi keong jene kepanggih kaliyan tunangannya.

Mukawis dinten seorang eyang putri saweg madosi ulam kaliyan jala, uga keong jene usung. Keong jene dipunbektanipun mantuk uga ditaruh ing tempayan. benjingipun eyang putri punika madosi ulam malih dipunseganten nanging mboten seekorpun dipunsaged. nanging nalika piyambakipun ngantos digubuknya piyambakipun kaget amargi sumaji mangsakan ingkang eca-eca. Sang eyang putri pitaken-taken sinten ingkang memgirim mangsakan niki.

Mekaten ugi dinten-dinten punikanipun sang eyang putri ngradini kedadosan sami rupi, mila amargi pamekenan, keesokan enjangipun eyang putri damel-damel datheng seganten, nanging piyambakipun mengintip menapa ingkang kedadosan, uga jebulna keong jene berubah ingkang dados kenyo elok ingkang lajeng mangsak. lajeng eyang putri menegurnya ” sinten sisigan sampeyan putri ingkang elok ?”

"Kula yaiku putri keraton Daha ingkang disihir dados keong jene dening sedherek kula amargi piyambakipun iri dhateng kula ” wangsul keong jene, uga lajeng Candra Kirana berubah wangsul dados keong jene. eyang putri punika tertegun ningalinipun.

Sementara pangeran Inu Kertapati mboten kersa mendel kamawon nalika mangertos Candra Kirana ngical. piyambakipuna madosinipun kaliyan cara ngremeng dados rakyat biyasa. eyang putri sihir pun akhiripun mangertos uga mengubah badanipun dados gagak konjuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget pisan ningali peksi gagak ingkang sanguh crios uga nyumerepi tujuanipun.

Piyambakipun nganggep peksi gagak punika sakti uga miturutanipun padahal Raden Inu dipunsukakna arah ingkang klintu. diradin Raden Inu kepanggih kaliyan seorang eyang kakung ingkang saweg keluwen, dipunsukaninipun eyang kakung punika tedha. jebulna eyang kakung yaiku tiyang sakti ingkang sae piyambakipun nulung Raden Inu saking peksi gagak punika.

Eyang kakung punika nggebag peksi gagak kaliyan tekenipun, uga peksi punika dados kukus. akhiripun Raden Inu dipuntedah dipunpundi Candra Kirana wonten, dipunkengkenipun Raden punika kesah kedhusun dadapan. saksampune mlampah ndinten-dinten ngantosa piyambakipun kedhusun Dadapan piyambakipun menghampiri setunggal gubuk ingkang dipunningalipun konjuk nedha seteguk toya amargi perbekalannya sampun telas.

Nanging jebulna piyambakipun kaget sanget, amargi saking walik jendela piyambakipun ningalinipun tunangannya saweg mangsak. akhiripun sihirnya pun ical amargi panggihan kaliyan Raden Inu. nanging ing kala punika muncul eyang putri panggadhah gubuk punika uga putri Candra Kirana nepangaken Raden Inu ing eyang putri. akhiripun Raden Inu memboyong tunangannya datheng istana, uga Candra Kirana nyeriosaken pandamel Dewi Galuh ing Baginda Kertamarta.

Baginda nyuwun pangapura dhateng Candra Kirana uga sawalikipun, Dewi Galuh nyaged hukuman ingkang setimpal. amargi ajrih Galuh Ajeng minggat datheng wana, dipunpundi piyambakipun lajeng terperosok uga dhawah mlebet jurang. akhiripun raben Candra Kirana uga Raden Inu Kertapatipun nglajeng. piyambake sedaya memboyong eyang putri dadapan ingkang gemantos punika datheng istana uga piyambake sedaya rahajenging ngagesang.

Posting Komentar untuk "Contoh Cerita Rakyat Bahasa Jawa: Keong Mas"